ІНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕР
Особистий кабінет
Заявка на ремонт
Техпідтримка та Абонентський відділ (067) 568-20-22 (багатоканальний) (073) 568-20-22 Facebook Viber

 

Мережеві реквізити

Login  
   

 

ДОГОВІР № __________

на обслуговування приватного абонента

«___» _____________202__ р.                                                                                                                                                  м. Дніпро

Фізична особа (П.І.Б.)________________________________________________________________________________,  надалі Абонент,  з одного боку, і TM ”Lnet”в особі офіційного представника ФОП__ _________________________________________, що діє на підставі Державної реєстрації _____________________,  з іншого боку, надалі Провайдер, уклали цей Договір про наступне:

 1. Предмет договору.

Провайдер приймає на себе зобов'язання по наданню Абонентові послуг доступу в мережу передачі даних Провайдера (далі Мережа) з виходом в глобальну мережу «Інтернет» відповідно до чинного Регламенту (Додаток 1) і Прейскуранту (Додаток 2). Регламент та Прейскурант є офіційним документом Провайдера, невід'ємною частиною цього Договору.

 1. Обов'язки сторін.

2.1. Провайдер зобов'язується:

2.1.1. Надати Абоненту послуги, зазначені в п.1.1. цього Договору при дотриманні Абонентом умов, визначених чинним Регламентом та відповідно до чинного Прейскуранту.

2.1.2. Повідомляти про всі доповнення і зміни в Регламенті і (або) Прейскуранті не менше ніж за 10 днів до початку їх дії.

2.2. Абонент зобов'язується:

2.2.1. До моменту укладення Договору уважно ознайомитися з Регламентом і Прейскурантом Провайдера. Підписанням цього договору Абонент підтверджує, що він ознайомлений і згоден з Регламентом і Прейскурантом, що йому зрозумілі всі умови, що містяться в Регламенті і Прейскуранті.

2.2.2. Виконувати всі вимоги, викладені в Регламенті протягом всього терміну дії цього Договору.

2.2.3. Своєчасно проводити оплату послуг відповідно до чинного Прейскуранту.

 1.  Вартість і порядок розрахунків.

3.1. Вартість послуг за цим Договором визначається Прейскурантом послуг Провайдера, затвердженим договором Провайдера. Оплата послуг Провайдера здійснюється за цінами, вказаними в Прейскуранті, чинному на момент оплати послуг.

3.2. Оплата всіх послуг і робіт за Договором здійснюється в порядку, встановленому чинним Регламентом.

3.3. Провайдер має право припинити надання послуг Абоненту при порушенні Абонентом порядку розрахунків, визначеного чинним Регламентом.

 1. Інші умови.

4.1 У разі технічної поломки і відсутності доступу до мережі Інтернет, Абоненту необхідно подати письмову заявку на ремонт за адресою ж/м Сокіл-1, буд.10, корп. 1, або по телефону 067-568-20-22. Ремонт здійснюється згідно вимог ЗУ «Про телекомунікації». Якщо причиною поломки є дії Абонента, то виклик майстра оплачується, відповідно до Прейскуранту (Виклик техніка).

4.2 На додаткові види послуг, не перераховані в Прейскуранті, але що входять в предмет даного Договору, а також при особливих умовах виконання даного Договору, підписуються додаткові угоди, які є невід'ємною частиною укладеного Договору. Час дії і умови виконання додаткових видів послуг і особливих умов виконання Договору визначаються в додатковій угоді.

4.3 Провайдер має право в односторонньому порядку переглянути (змінити і / або доповнити) Регламент і / або Прейскурант з повідомленням Абонента, не менше ніж за 10 днів до вступу в силу змін (доповнень) в Прейскуранті і / або Регламенті.

4.4 Якщо Абонент не згоден зі змінами Регламенту / Прейскуранту, він зобов'язаний повідомити Провайдера в письмовій формі протягом 10-ти днів з моменту повідомлення про нові умови. У такому випадку Договір розривається на умовах п.6.1 цього Договору. Відсутність письмового повідомлення Договору до вступу змін в силу згодою Абонента з новими умовами Регламенту і / або Прейскуранту.

4.5 Абонент і Провайдер зобов'язуються забезпечувати конфіденційність облікової інформації Абонента, якщо такі використовуються. Провайдер не несе відповідальності за збитки будь-якого роду, понесені Абонентом через розголошення останнім своєї облікової інформації.

 

5. Відповідальність сторін.

5.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Провайдер і Абонент несуть відповідальність відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

6. Умови розірвання договору.

6.1 Дія Договору може бути припинена сторонами в порядку, визначеному Регламентом.

6.2 У випадках розірвання Договору з причин, відмінних від перерахованих в Регламенті, питання перерахунків і виплат вирішуються за згодою Сторін або у встановленому законодавством порядку.

6.3 У разі відмови від користування Послугою абонент здійснює:

   • Повернення провайдеру абонентського терміналу в справному та комплектному стані.
   • У разі неможливості повернення пристрою або неповної його комплектації, або несправному стані пристрою - компенсує його вартість в розмірі 1500 грн.
   • У разі відмови від використання послуг в термін раніше 12 місяців з моменту початку використання послуг виплачує Оператору компенсацію витрат, пов'язаних з вартістю робіт по підключенню в розмірі 1000 грн.

 

7. Форс-мажор.

7.1 При виникненні форс-мажорних обставин (тобто обставин непереборної сили), що виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню даного Договору, Сторони не матимуть взаємних претензій, і кожна зі Сторін приймає на себе свій ризик наслідків цих обставин.

8. Термін дії договору та юридичні адреси сторін.

8.1 Договір набуває чинності з моменту його укладення і діє до кінця поточного року. Якщо жодна зі сторін до 1 грудня поточного року не оповістила іншу про бажання розірвати, або переглянути Договір, його дія автоматично продовжується на наступний календарний рік, причому кількість таких продовжень не обмежено.

8.2 Договір залишається в силі в разі зміни реквізитів Сторін, їх установчих документів, форми власності, організаційно-правової форми та ін. В разі зміни реквізитів Сторони зобов'язані в 10-денний термін повідомити про це один одного.

8.3 Адреси сторін:

 

Абонент:

П.І.Б. _____________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Адреса підключення: _______________________________________                                                                                                                                                                                                                                 

_______________________________________________________________________________________________________       

Контактна особа: __________________________________ тел. (__________)_________-______-__  

 

                     Провайдер:

                    ТМ « Lnet »

                    Офіс м. Дніпро, ж/м Сокіл-1, буд. 10, корп. 1

                    Контактний телефон:

Технічна підтримка   067-568-20-22,

                                                      073-568-20-22 (viber)

                   Графік роботи:

Понеділок – п’ятниця :           9.00-18.00

                       Субота:                                 9.00-16.00              

                   Сайт: Lnet.com.ua

                 

 

  Банківські реквізити:    

 

      Призначення платежу: Плата за інформаційні послуги за __202 __ р., Ос/рах __________ П.І.Б.

 

Підписи

               Абонент                                                                                                                                   Провайдер

______________________                                                                                                           __________________________

                  Підпис                                                                                                                                      м.п.

Інтернет провайдер Lnet

м. Дніпро, ж/м Сокіл-1, буд. 10 корп. 1
(067) 568-20-22 (багатоканальний)
(073) 568-20-22 (Вайбер)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

© 2022 Lnet - Інтернет провайдер м.Дніпро і області